Predseda predstavenstva ŠK Železiarne Podbrezová a.s.

Ing. Július Kriváň 

Tel: 00421 48 645 3001

e-mail: krivan@zelpo.sk

 

Riaditeľ ŠK Železiarne Podbrezová a.s.

Ing. Ivan Trajteľ

Tel: 00421 48 645 1225

e-mail: trajtel@mbox.zelpo.sk

Manažér oddielu

Ing. Pavol Kühnel

Mobil: 00421 911 611 634 

Tel: 00421 48 645 3034

e-mail: kuhnel.pavol@zelpo.sk

Tajomník oddielu

Ondrej Kyselica

Mobil: 00421 908 924 488, 00421 903 553 470

Tel : 00421 48 645 1233

e-mail: zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk

e-mail: ondrej.kyselica@gmail.com