TRÉNINGOVÉ ZÁSADY A PRAVIDLÁ

Hráč, ktorý chce dosiahnuť na kolkársky vrchol by ich mal rešpektovať a riadiť sa nimi.

1. Chodiť na tréning včas. Pokiaľ chce hráč kvalitne trénovať, mal by prísť na tréning s dostatočným predstihom, aby sa stihol v pokoji prezliecť, rozcvičiť a pripraviť na tréning. Príchod tesne pred začiatkom alebo dokonca po zahájení núti k zanedbávaniu či vynechávaniu rozcvičenia, čo uberá na kvalite a dĺžke tréningu.

2. Rozcvičiť sa pred každým tréningom. Rozcvičenie je súčasť každého tréningu a nemalo by byť zabúdané.

3. Nenastupovať s bolesťami. Ak hráč trpí zranením, bolesťou či prípadnou inou nemocou, ktorá mu nedovoľuje naplno trénovať, tak by nemal tieto neduhy premáhať. Hra cez bolesť môže mať aj trvalejšie následky, ale tiež predĺženú liečbu či zotavenie a má negatívny vplyv na tréning samotný.

4. Snaha skoncentrovať myslenie len na tréning. Veľmi zásadným problémom v tréningu je samotná koncentrácia na hru. Hráč by sa mal preto po príchode na kolkáreň snažiť zabudnúť na každodenné starosti a povinnosti a venovať sa len svojej hre.

5. Stanoviť si obsah tréningu pred jeho začiatkom. Hráč by mal na dráhu nastupovať s dopredu pripraveným programom, ktorý mu zostavil tréner, alebo si ho pripravil sám. Tréning, ktorý vzniká až v samotnom priebehu nemusí byť dostatočne efektívny a myšlienky na jeho zostavovanie môžu hráča rušiť.

6. Nenastupovať s myšlienkou „je to len tréning“.Táto veta vystihuje mnohé. Tréning je pre rozvoj hráča veľmi dôležitý, a preto je k nemu potreba pristupovať rovnako zodpovedne ako k zápasu. Rozcvičenie, vybavenie hráča i príprava by sa od predzápasových zvyklostí nemala príliš líšiť.

7. Nerozptylovať sa rušivými elementmi. Pre kvalitný tréning je potreba si vytvoriť vhodné prostredie. Zaistiť na kolkárni dostatočný pokoj (vypnutie hlučnej muziky, rádia), odloženie mobilného telefónu v šatni a vypustenie diskusie zo spoluhráčmi.

8. V tréningu absolvovať aspoň o 20% väčší počet hodov, než je súťažná disciplína. Otázka množstva tréningových jednotiek a počtu hodov je veľmi zložitá a nie je na ňu jednoduchá a jasná odpoveď. Isté ale je, že pokiaľ chce hráč odohrať kvalitne a naplno celé stretnutie, musí byť na takú záťaž pripravený z tréningu.

9. V deň pred zápasom hrať menej hodov. O tom čo je menej, už by mal rozhodnúť tréner na základe výkonnosti hráča a na súťažnej disciplíne. Ale tento tréning by už mal mať formu len vylepšovaciu a fyzicky nie príliš náročnú, aby hráč druhý deň necítil prípadnú únavu.

PLÁN TRÉNINGOV :

Na základe rozhodnutia krízového štábu a hlavného hygienika SR súvisiace so šírením Koronavírusu (COVID-19), vedenie ŠK Železiarne Podbrezová a. s. z dôvodu prevencie a ochrany zdravia všetkých členov ruší tréningový proces družstiev dorastu od 12. marca 2020 až do odvolania.

________________________________________________________________________