TAK AKO VO VŠETKOM ČO ROBÍME A CHCEME ABY TO FUNGOVALO A DÁVALO ZMYSEL, TAK AJ PRI MOJEJ PRÁCI PLATIA NIEKTORÉ ZÁSADY A PRAVIDLÁ, TAK PRE HRÁČOV AKO AJ PRE RODIČOV, KTORÝCH DODRŽIAVANIE VYŽADUJEM A VŽDY BUDEM VYŽADOVAŤ….

PEVNE VERÍM, ŽE ICH BUDETE REŠPEKTOVAŤ A NAUČÍTE SA ICH PRE DOBRO VŠETKÝCH AJ DODRŽIAVAŤ. ĎAKUJEM, TRÉNER

1. REŠPEKT A ÚCTA VOČI SEBE A OSTATNÝM – VŽDY A VŠADE! SVOJÍM SPRÁVANÍM REPREZENTUJEM SEBA, KLUB A OBEC.

2. VŠETCI SA STÁLE UČÍME! VLASTNÁ SKÚSENOSŤ JE NAJLEPŠÍ UČITEĽ…

3. KOMUNIKÁCIA – ABY VECI FUNGOVALI

4. KOLKY SÚ HRA – HRA, KTORÁ MÁ PRINÁŠAŤ RADOSŤ, ZÁŽITKY A POZITÍVNE EMÓCIE VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM – ŠÍRTE TÚ RADOSŤ A DOBRÚ ATMOSFÉRU MEDZI DEŤMI CELÝ ČAS!

5. PRÍPADNÚ NEÚČASŤ NA TRÉNINGU ČI ZÁPASE HLÁSTE TRÉNEROVI VŽDY DOSTATOČNE VOPRED!!!

6. AKO TRÉNER VYŽADUJEM MAXIMÁLNU SAMOSTATNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ DETÍ SAMOTNÝCH V RÁMCI ICH VEKU – NA KOLKÁRNI I MIMO NEJ.

7. POKIAĽ O TO VOPRED NEPOŽIADAM, RODIČIA MAJÚ ZÁKAZ SA AKTÍVNE ČI INAK ZAPÁJAŤ DO TRÉNINGOV ČI ZÁPASOV.

8. PRI TRÉNINGOCH A ZÁPASOCH NETOLERUJEM OD DIVÁKOV ( RODIČOV, PRÍBUZNÝCH,….) KRIČANIE, POKRIKY A POKYNY NA HRÁČOV NÁŠHO TÍMU !!! AKO PRÍKLAD VYBERIEM TIE NAJČASTEJŠIE – ( NOOOO, BOJUUUJ, BOZEEEE, CO ROBIIIIS) … AK MÁTE NEUTÍŠITEĽNÚ TÚŽBU SLOVNE „POMÁHAŤ“ NÁŠMU TÍMU (VIEM JE TO ŤAŽKÉ SA NIEKEDY UDRŽAŤ), SKÚSTE ÚPRIMNE POVZBUDZOVAŤ, TLIESKAŤ A OCENIŤ PEKNÝ HOD, ČI SNAHU…

9. NEPODCEŇUJ A NEPRECEŇUJ !! – BUĎTE OBJEKTÍVNY A ÚPRIMNÝ VOČI SEBE A SVOJIM DEŤOM, REŠPEKTUJTE ICH AKTUÁLNE MOŽNOSTI A SCHOPNOSTI BEZ ZBYTOČNE PREHNANÝCH NÁROKOV, HĽADAJTE POZITÍVA.

10. AKO VEĽMI DOBRÍ A ŠIKOVNÍ HRÁČI BUDETE ČI NEBUDETE ZÁVISÍ LEN OD VÁS A OD TOHO, KOĽKO ČASU STRÁVITE MIMO TRÉNINGU INÝMI DOPLNKOVÝMI ŠPORTAMI, PRETOŽE TRÉNING JE LEN ZLOMOK ČASU, KTORÝ KOLKOM VENUJETE …. TERAZ JE PRE VÁS „ZLATÝ VEK“ PRE UČENIE, JE ŠKODA HO NEVYUŽIŤ !!