Prenájom kolkárne a bufetu v Dome športu v Podbrezovej

Spoločnosť ŠK Železiarne Podbrezová a.s. oznamuje všetkým záujemcom o firemné akcie a spoločné posedenia kolektívov, turnaje v kolkoch, že ku dňu  31. 05. 2019 prestala prevádzkovať Kolkárničku pri Hrone.

Záujemcom o uvedené akcie spoločnosť ponúka priestory bufetu v Dome športu aj s vonkajším posedením a tiež kolkárske dráhy. 

Nájom za priestory bufetu je 20,00 € a 1 dráha na hod. 10,00 €.

V prípade záujmu sa môžete hlásiť u správcu športových objektov p. Kučeru na tel. č. 6451224, mobil 0910219699 alebo správcu kolkárne v Dome športu p. Kyselicu 6451233, mobil 0903553470.