Medzinárodný kolkársky kemp mládeže

Naši hráči sa na medzinárodnom kempe nestratili.

Kolkársky oddiel ŠK ŽP je účastníkom trojročného projektu „Podpora športu medzi deťmi a mládežou“ (POSACYP – Promotion of sport among children and young people), ktorý je spolufinancovaný pod záštitou Európskej únie v programe Erasmus+. Spolu s nami participujú na projekte Chorvátsky kolkársky zväz ako hlavný nositeľ projektu, ďalej Česká kuželkářská asociace, Slovinský a Srbský kolkársky zväz.

Na prelome júla a augusta sa uskutočnili medzinárodný kemp mládeže v rámci tohto projektu a zároveň aj Konferencia venovaná tejto problematike.

Hlavným odborným garantom projektu je náš hlavný tréner prof. Miloš Ponjavić, ktorého sme oslovili, aby objasnil ciele a priebeh projektu.


Aký je hlavný cieľ projektu POSACYP?

Hlavným cieľom je propagácia kolkov medzi mladými a zvýšenie počtu detí v kolkárskom športe. Pripraviť  univerzálny systém práce s mládežou, urobiť príručku a aplikáciu ako organizovať kempy a pracovať s mladými v kolkoch .

Čo bude výstupom po skončení trojročného obdobia projektu?

Po ukončení projektu bude každý  štát organizovať svoje kempy, ale bude už existovať systém práce a dúfame, že sa zvýši počet mladých na kolkárňach.

Ako prebiehal kemp mládeže?

Podľa môjho názoru to mohlo byť pre deti veľmi zaujímavé, ale pre niektorých aj ťažké. Veľa detí nie je zvyknutých na takúto prácu, keď majú vyplnený deň od siedmej ráno do desiatej večer. Všetky deti však boli veľmi kultivované a plné energie, vždy s úsmevom a množstvom otázok.

Kto sa zúčastnil z nášho oddielu a ako sa im darilo v medzinárodnej konkurencii?

Z kategórie žiačky boli Šarlota Sabová a Daniela Mócová, za dorastencov Naďa Poliaková, Martin Bizub, Matúš Bánik a Kristián Soják a ako tréner Daniel Móc. Naše deti boli zo všetkých najmladšie, z ostatných štátov prišli s najlepšími a tými, ktorí pôjdu na Majstrovstvá sveta koncom augusta, 19-ročnými. Napriek veku boli naši super. Získali veľa medailí v rôznych disciplínach, ktoré sa vyhodnocovali. Fyzické testy najlepšie zvládol Bánik, Poliaková bola tretia. V šprinte Poliaková vyhrala a Sabová bola tretia. V tandem mixe 1. miesto Mócová s Jevremovićom (SRB) 3. miesto Imširovićová (CRO) s Bizubom. V celkovom hodnotení krajín boli prví Srbi a hneď za nimi náš oddiel, potom Chorváti, Česi a Slovinci.

Čo priniesla konferencia, ktorá sa uskutočnila počas kempu? Kto boli prednášajúci a akí hostia prišli podporiť konferenciu?

Konferencia priniesla prednášky pre mladých účastníkov a trénerov z Chorvátska. Prišli aj novinári a verejnosť z mesta Otočac, ako aj starosta mesta aj niektorí  tréneri z iných športov. Prednášajúcimi boli tréneri z projektu. Rozoberali metodiku práce s mládežou, ich mentálnu, fyzickú a psychologickú prípravu, výživu či regeneráciu v športe. Hosťami boli dve chorvátske reprezentantky a majsterky sveta Ines Maričić (tá drží aj svetový rekord 687 kolkov) a Mirna Bosak. Tieto porozprávali o svojich začiatkoch a praktických skúsenostiach z tréningov aj zápasov a aj si spolu s mládežníkmi zatrénovali.

Ako môžete zhodnotiť význam takýchto projektov?

Vďaka Chorvátskemu kolkárskemu zväzu a jeho prezidentovi Dr. Tonči Mikacovi, ktorý uznáva systém, s ktorým som ja  začal robiť už pred 23 rokmi, sa podarilo získať podporu EÚ, keď účastníci mali všetko hradené.

Význam musí byť zachrániť kolky ako šport. Táto internetová doba priniesla všetkým športom problémy čo sa týka počtu detí a mládeže, ktorí sa vôbec venujú športu. Myslím, že toto môže byť  jedna cesta a druhá by mala byť cez školy a ministerstvo.