Slovenský pohár mužov, ŠK ŽP A – DKK Nové Mesto nad Váhom