Slovenský pohár mužov, DKK Nové Mesto nad Váhom – ŠK ŽP A