Prvé stretnutie projektového tímu POSYCAP

Vo štvrtok 9. januára 2020 sa v priestoroch Mestskej kolkárskej haly v Otočaci (Chorvátsko) úspešne uskutočnilo prvé stretnutie projektového tímu POSYCAP (Propagácia športu medzi deťmi a mladými ľuďmi – Promotion of Sport Among Children and Young People) spolufinancovaným Európskou úniou v rámci programu Erasmus +. Stretnutia sa zúčastnili Chorvátsky kolkársky zväz ako nositeľ projektu (prof. Tonči Mikac, Ph.D., generálny tajomník Zoran Jagić, Anica Buhin a Josip Skorić) a zástupcovia všetkých partnerských organizácií za Srbský kolkársky zväz Vojko Pavlović a Zoran Stanojević, za Športový klub Železiarne Podbrezová Miloš Ponjavić a Pavol Kühnel, za Českú kolkársku asociáciu Jiří Jančálek a Renata Šimunková a za Slovinský kolkársky zväz Franc Gornik a Denis Čenanovič.

Prvé pracovné stretnutie otvoril prof. dr. Tonci Mikac, projektový manažér privítal všetkých prítomných a poďakoval im za spoluprácu na tomto projekte a zdôraznil, že je to len krok vpred pre ďalšiu spoluprácu a budúce projekty.
Témou stretnutia bola realizácia projektu POSYCAP, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v trojročnom období. Po uvítacom príhovore boli partneri projektu podrobne oboznámení s detailmi projektu so všetkými cieľmi, etapami, implementačnými opatreniami a spôsobmi komunikácie a všetkým účastníkom projektu boli pridelené úlohy a zodpovednosti, pričom sa zdôraznilo, že všetky ciele boli stanovené tak, aby projekt bol zrealizovaný a úspešne ukončený.
Účastníci stretnutia sa podelili o svoje pripomienky k cieľom projektu a ocenili iniciatívu Chorvátskeho kolkárskeho zväzu pre medzinárodnú spoluprácu a za prácu na popularizácii kolkárskeho športu, čím sa stretnutie ukončilo.

Po stretnutí nasledovala prehliadka kolkárne a ubytovacích jednotiek, kde sa budú konať medzinárodné tábory projektu.