Mikuláš navštívil nemocnicu v Brezne

Stalo sa už tradíciou, že pobyt v nemocnici v predvianočnom období pravidelne deťom spríjemňuje Kolkársky oddiel ŠK Železiarne Podbrezová. Krásne vianočne vyzdobené oddelenie a rozsvietený vianočný stromček čakal už len na Mikuláša. Ten hneď z rána so svojimi pomocníkmi a s plným vrecom zdravých, ale i sladkých darčekov vstupoval do izieb malých pacientov detského oddelenia, ktorí tento deň nemohli tráviť doma. Celkovo bolo obdarovaných desať detí a odmena za peknú básničku a pesničku neobišla ani deti čakajúce v ambulanciách. Pri rozdávaní balíčkov asistovali aj Katarína Micanová, vedúca družstva našich kolkárok, Miloš Ponjavić, hlavný tréner a náš najlepší hráč Erik Kuna.

Iskry šťastia v očiach zahnali všetky zdravotné problémy a deti s úsmevom sledovali nielen Mikuláša, ale aj anjela či čerta. Deti si pripravili pekné básničky a pesničky, s ktorými im v prípade potreby pomáhali aj maminky či anjel.

Mikulášsky sprievod zavítal aj na novorodenecké oddelenie, kde svoje prvé okamihy života prežívalo deväť novorodencov. Prvé stretnutie s Mikulášom si s najväčšou pravdepodobnosť pamätať nebudú, no pripomínať im to budú aspoň pamätné fotografie.

Tak, ako každý rok, aj tento, daroval Kolkársky oddiel ŠK ŽP detskému oddeleniu aj sponzorský dar, za ktorý si oddelenie zaobstará špeciálny zdravotnícky materiál, ktorý pomôže k skvalitneniu a zlepšeniu chodu oddelenia.